Helena Paschkeová

Helena Paschkeová

Narodila jsem se 4. 6. 1972 v Jeseníku. Téměř celý svůj život jsem prožila ve Skorošicích. Vystudovala jsem dálkově Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, později pak také Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Karviné, obor marketing a management.

 

Můj profesní život je spjat především s prostředím Charity. V roce 1992 jsem nastoupila v Charitním centru v Bílé Vodě jako ekonomka. Po osmi letech jsem nastoupila do Knihkupectví Domeček v Jeseníku, kde jsem strávila 6 let. Zde jsem měla možnost alespoň částečně poznat prostředí drobných podnikatelů a jejich problémy a strasti.  Od roku 2006 pracuji v Charitě Javorník, již šestým rokem na pozici ředitelky.

 

K mým koníčkům patří četba knih, sport (především volejbal), cestování a poznávání nových míst u nás i v zahraničí.

 

Nejsem členkou žádné politické strany. Jsem členkou zastupitelstva a radní obce Skorošice. K mým oblastem zájmu patří především oblast sociálních služeb, zdravotnictví a rozvoj neziskového sektoru.