Monika Novotná

Monika Novotná

Narodila jsem se v Jeseníku a se svými rodiči a třemi sourozenci jsem bydlela většinu svého dětství v Jeseníku a České Vsi. Vystudovala jsem psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 1995 v tomto oboru pracuji. Svou kariéru jsem začala s malými dětmi a náhradními rodinami ve Zlíně, poté jsem pracovala několik let v pedagogicko - psychologické poradně v Jeseníku, dalších deset let na psychiatrii ( Centrum duševního zdraví Jeseník) a Poradně pro rodinu Jeseník.  Psychologie je velmi široký obor a já jsem se zaměřila na klinickou psychologii – psychologii ve zdravotnictví a také poradenskou psychologii. Dalším vzděláváním jsem získala specializaci v oborech klinická psychologie, systematická psychoterapie a také manželské a rodinné poradenství. Jsem členkou výboru Asociace klinické psychologie, pobočka Ostrava a předsedkyní oblastní pobočky Olomouc – Asociace manželského a rodinného poradenství.

V současné době mám vlastní psychologickou praxi registrovanou jako zdravotnické zařízení, věnuji se dětské i dospělé klientele a kromě toho pracuji jako lektor výcvikových kurzů a supervizor v oblasti sociálních služeb.

Svou práci mám ráda a stále sleduji nové trendy a možnosti práce s lidmi. Spolupracuji na projektech pro pěstounské rodiny, pro oběti trestných činů, mladistvé prvopachatele, zajímám se o problematiku opatrovnických sporů, střídavé péče, atp.  

V době volna ráda trávím čas s rodinou, cestujeme, navštěvujeme divadla, koncerty. Jsem vdaná, s manželem máme dvě děti ve věku 25 a 15 let. S dětmi se také angažujeme v jejich volnočasových sportovních a kulturních aktivitách. Podporuji neziskový sektor jako důležitou součást naši společnosti.

Nejsem členkou žádné politické strany. Svou nominaci vnímám jako podporu lidem, kteří se dlouhodobě zajímají o zlepšení podmínek v našem kraji a to zejména v oblasti školství, sociální péče a zdravotnictví.