Volební program 2016-2020

Klíčové programové priority

Životní prostředí / Bezpečnost

·        VODA když chybí -  boj proti suchu a budování retenčních kapacit

·        VODA když přebývá – budování záchytných a regulačních kapacit (přehrady, hráze, drobná opatření proti bleskovým srážkám)

Zemědělství

·        rozvoj značek Hanácká regionální potravina / Jesenická regionální potravina / Moravská brána regionální potravina

Sociální věci / Zdravotnictví

·        Tísňová péče pro seniory (komunikační a intervenční systém dispečink - senior)

·        Domácí hospicová péče, která umožní žít doma až do poslední chvíle

·        Prevence a řešení bezdomovectví - podpoříme projekty sociálního bydlení a sociálního podnikání

·        Potravinová banka alespoň do krajského města

·        krajská síť služeb a pomoci lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám, která bude zdravotnickou výzvou 21. století

·        nonstop lékárna v každém okresním městě

·        zajištění zubařské pohotovosti v každém okresním městě

Podnikání / Hospodářství

·        Daňová sleva pro OSVČ a malé podniky ve strukturálně postižených částech kraje

·        Musíme zastavit odliv mladých vzdělaných lidí z našeho kraje – společný projekt kraje a univerzit / start-up program podpory pro absolventy

-         Dotace začínajícím živnostníkům z řad absolventů

-         kancelářské a obchodní prostory za zvýhodněných podmínek; nevyužitý nemovitý majetek kraje adaptovat jako levné startovací kanceláře a zasedačky

-         pokrytí kraje dostupným vysokorychlostním internetem

·        kraj jako vzor sociálně odpovědné firmy se sociálně odpovědným veřejným zadáváním (ve vazbě na připravovaný zákon o soc. podnikání)

Školství

·        duální učňovské školství (polovina výuky ve škole, polovina ve firmě na praxi) + podpora pozice koordinátora spolupráce střední školy s firmami v regionu

·        učňovská stipendia 50% firma / 50% kraj

·        průběžné stipendium studijní excelence-> nejtalentovanějším studentům poskytnout stipendium od střední školy přes univerzitu až po začátek podnikání

·        vysokorychlostní internet na všechny střední školy a učiliště

Doprava

·        koordinace dopravních staveb v kraji mezi všemi investory (zabránit souběhu klíčových dopravních staveb, který ochromí dopravu)

·        dokončení páteřních cyklostezek v kraji

Kultura

·        obnovení autonomního organizačního zajištění agendy kultury a památkové péče ve struktuře krajského úřadu, které bude odpovídat jejímu významu a důležitosti pro Olomoucký kraj

·        památky jako nová šance pro cestovní ruch - postupné zpřístupňování uzavřených památek a rozvoj poutní turistiky

Rodina

·        family point v každém okrese (rodinná oáza pro rodiče cestující za službami okresního města)

·        krátké úvazky a pružná pracovní doba rodičům-zaměstnancům na kr. úřadě a v krajských příspěvkových organizacích, rozvoj podmínek pro pružnou pracovní dobu a homeoffice

·        restart projektu Rodinných pasů