Naše projekty

Letní divadlo

V našem volebním programu na léta 2014 – 2018 (stejně jako v období předchozím, neboli doznívajícím) máme, citujeme – budeme iniciovat rekonstrukci či výstavbu nových prostor pro pořádání kulturních akcí v plenéru (letní divadlo nebo nová lokalita) – konec citátu.

V nastávajícím volebním období zřejmě dostane přednost sportovní hala a akce v plenéru se budou dál pořádat v náhradních prostorách, jako tomu bylo doposud. K dispozici je prostor v bývalém závodě 04 Moravolenu, ve Smetanových sadech dole vedle kurtů nebo se naskýtá možnost vyzkoušet zónu Za podjezdem.

Lze se domnívat, že za určité konstelace volebního výsledku, by se dalo předpokládat, že toto téma se dá dát „na stůl“. Že můžeme jednat minimálně o přípravě projektu na rekonstrukci či výstavbu nového Letního divadla.

A jak si stojí stávající Letní divadlo? No, bídně, ostatně do Smetanových sadů jsme se vydali s foťákem a níže je výsledek. Řečeno s odborníky – tady je hotovo. Nebo se skelet ještě dá použít? Faktem je, že co šlo rozsekat, to jsme už zničili.

Nabízí se možnost přesunout nové Letní divadlo do prostoru, kde již kdysi bylo v padesátých letech.  Dolů, dnes vedle dětských hřišť ve Smetanových sadech.  Pódium stálo na rovině a hlediště bylo ve zvedající se stráni. Pravda dnes už vyrostly ony malé stromečky. Za úvahu by to nejspíš stálo.

Ať tak či tak, obnova něčeho takového, jako bylo svého času Letní divadlo, to je rozhodně na pořadu dne.

Městské porodné

Zavedení městského porodného od 1.10. 2009 bylo jedním z bodů Programového prohlášení Rady města pro volební období 2006 – 2010. Cílem bylo zvýšení prestiže rodiny s dětmi, zpomalení úbytku obyvatel Jeseníku a také získání užitečných informací od rodičů formou dotazníku. Prostřednictvím dotazníku získali volení zástupci a pracovníci městského úřadu užitečné informace o potřebách rodin, zejména v oblasti bydlení a školství.

Podmínky poskytnutí porodného v původní výši 10 000 Kč:

  1. Příjemcem městského porodného je zákonný zástupce narozeného dítěte.
  2. Narozené dítě musí mít trvalý pobyt v Jeseníku.
  3. Zákonný zástupce dítěte musí mít trvalý pobyt v Jeseníku.
  4. Zákonný zástupce dítěte nesmí mít vůči městu a jím zřízeným organizacím žádné dluhy.
  5. Zákonný zástupce dítěte vyplní před poskytnutím městského porodného dotazník monitorující potřeby jeho rodiny.
  6. Městské porodné bude slavnostně předáváno při „vítání občánků“ voleným zástupcem města.
  7. Na městské porodné není právní nárok.
Ve volebním období 2010-2014 bylo porodné i přes naše úsilí sníženo na částku 5 000 Kč. 
V přístím období bychom rádi iniciovali opětovné navýšení.
 

Hřiště pro batolata ve Smetanových sadech

Město Jeseník ve svém plánu rozvoje pro období 2008 až 2013 počítalo s vybudováním vhodných hracích ploch a dětských hřišť na svém území především s ohledem na současnou zástavbu a hustotu osídlení. Problémem bylo ovšem výběr vhodné lokality a hracích prvků pro danou věkovou kategorii dětí. Vzhledem k neexistenci hřišť pro batolata (1 - 2 roky) zastupitelé za KDU-ČSL ve spolupráci s mateřským centrem Krteček předložili ve volbením období 2006-2010 návrh na vybudování takového hřiště vedle stávajícího hřiště pro předškoláky ve Smetanových sadech. Jedná se o lokalitu velmi navštěvovanou rodiči s dětmi, která je vybavena mobiliářem. Hřiště je vybaveno hracími prvky pro batolata (houpadla, malé skluzavky, apod.), což umožní rodinám s nejmenšími dětmi využívat této nabídky a vícečetným rodinám s nejmenšími i většími dětmi využívat současně obě hřiště.